ČeskyEnglish
Nabíjecí stanice - Řada DSH

Nabíjecí stanice DSH

Základní koncept
Koncept dobíjecích stanic pro domovní použití vychází ze specifických požadavků, které se liší od požadavků na dobíjecí stanice veřejné resp. Firemní. Základním rozdílem je, že čas není kritickým faktorem a dobíjení může trvat řádově hodiny, typicky přes noc. Proto i dobíjecí proudy jsou značně nižší a neměly by zásadním způsobem ovlivňovat volbu jističe, na přívodu k rodinném domu.
Typ dobíjecí stanice lze volit podle připojení k automobilu. Je možné osadit jednofázovou stanici s rozsahem do 16 A (odebraná el. práce max. 4kW za hodinu) nebo třífázovou stanici až do rozsahu 32A (odebraná el. práce max. 23kW za hodinu). U tak vysokého proudového rozsahu je nutné vzít v úvahu hodnotu hlavního jističe, který je u rodinného domu typicky 25A.
U stanice, která se umísťuje v rodinném domě není potřeba registrace, používá ji pouze oprávněný uživatel. Data o odběrech elektrické energie se ukládají do vnitřní paměti elektroměru v podobě zátěžového profilu typicky s intervalem 5 minut a jsou k dispozici pro poskytovatele.

Komunikace
Základním komunikačním rozhraním u domovních stanic je IR rozhraní dle IEC62056-21, tj. standard, kterém je vybaven každý digitální statický elektroměr.
Dále lze vybavit stanici GSM/GPRS rozhraním a zajistit tak dálkový přístup a vyčtení dat. Při GPRS komunikaci se předpokládá, že provozovatel má vlastní APN pro připojení stanic.

Ovládání dle tarifních programů
Nezanedbatelnou výhodou pro energetické společnosti a přeneseně i zákazníky je možnost nastavení vhodných tarifů. Tarify a tedy i časy spouštění řídí energetická společnost podle potřeb distribuční sítě a zákazníkovi poskytuje nižší cenu ve zvoleném tarifu. Pro přepínání ve zvoleném tarifu je možno osadit stanici přijímačem HDO řady FMX a tak řídit odběr dynamicky nebo statickými přepínacími hodinami. Pro spínání dle distribuční křivky je v České republice množství vhodných programů. Signalizace stavu je pomocí dvou signálních světel. Červené svítí při „vysokém“ tarifu, zelené při tarifu pro e-mobilitu. I při vysokém tarifu lze nabíjet, avšak za vyšší cenu. Nabíjení lze kdykoliv přerušit a znovu začít tlačítky „Start“ a „Stop“ 

Detailní technický list k produktu si můžete stahnout zde: Nabíjecí stanice řady DSH

Info - Admin - 2011