ČeskyEnglish
PortGuard63

Standardizace dobíjení je nyní řešena zejména pomocí skupiny norem IEC 61851. Tyto normy definují dobíjecí zásuvku, vidlici a vlastní proces dobíjení. Pro zajištění metodiky popsané v normě IEC 61851 je nutné do nabíjecí stanice instalovat řídící prvek, který požadované funkce zajistí. V produktové řadě firmy Molaris jde o řídící controler PortGuard63, který dokáže plně obsluhovat jednu zásuvku pro elektromobilitu.

PortGuard63 je řídící automat, který při nasazení v nabíjecí stanici komunikuje s elektromobilem a řídí nabíjení. Ke komunikaci používá řídící signály Control Pilot a Proximity Pilot, pomocí kterých je definována kapacita stanice, kapacita kabelu. PortGuard63 uzamyká kabel, spouští dobíjení, případně odpojuje napětí na zásuvce v případě vytržení nebo poškození kabelu.

PortGuard63 je designován pro použití jako samostatný jediný řídící prvek stojanu nebo jako výkonná jednotka nadřízeného řídícího systému stojanu, promocí kterého jsou realizovány i další funkce jako jsou vizualizace procesu, komunikace s dalšími prvky stojanu (mincovník, tiskárna, mechanické zabezpečení atd. ), případně komunikace s nadřízeným centrem pro povelování a sběr dat.

PortGuard63 umožňuje dynamicky měnit výkon poskytovaný stojanem na základě informací od prvků distribuční sítě (SmartGrid) a tak například omezovat dobíjecí proud v případě energetické špičky, problémů v síti atd. Jedná se o moderní komunikující prvek založený na nejmodernějších standardech, který počítá se zapojením dobíjecích stojanů jako inteligentního prvku autonomních SmartGrid sítí.

Přehledový katalogový list si můžete stáhnout zde: PortGuard63

Pro informace o ceně a podmínkách dodávek nás, prosím, kontaktujte.

Info - Admin - 2011